Jubileumboek 60 jaar Aardbeifeesten

Reeds in de vijftiger jaren van vorige eeuw besefte pastoor Ivens dat de aardbei een dorp kan verenigen.  Hij organiseerde enkele jaren een historische stoet met een voornamelijk godsdienstig karakter.  In 1963 onder impuls van fanfare De Kunstliefde, Turnkring Jong Waasland en FC Svelta groeiden de Aardbeifeesten uit tot een meerdaags volksfeest met voor elk wat wils.

Stilaan verdwijnen de getuigen die uit eerste bron verhalen en anekdotes over de beginjaren van de Aardbeifeesten kunnen brengen.  We wilden deze mondelinge getuigenissen, aangevuld met informatie o.a. uit het archief van Jos Aps en Charles De Smet, verankeren in het collectief geheugen, niet alleen van Melsele, maar ook van het Waasland en bij uitbreiding van heel Vlaanderen.

Het was van in het begin de bedoeling van dit jubileumboek vooral een kijkboek te maken.  In het boek staan dan ook meer dan 250 foto’s, zorgvuldig geselecteerd uit meer dan 10.000 foto’s.  Emiel Thomaes en Dirk Van Dosselaer stonden in voor het beeldmateriaal, Julien Weekers, Herman Janssens, Paul Verelst, Frans Verelst en Ann Cools schreven de begeleidende teksten.  Kaplus verzorgde de layout van het boek.  Het boek wordt verwacht eind juni 2022.

Dankzij de steun van Erfgoedcel Waasland en de Vlaamse overheid, de gemeente Beveren en het lokaal feestcomité zal het boek te verkrijgen zijn tegen de democratische prijs van 30 EUR bij een redactielid (Herman Janssens, Ann Cools, Paul Verelst, Frans Verelst, Julien Weekers, Dirk Van Dosselaer en Emiel Thomaes).